นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

ปรับปรุงล่าสุด 10 มกราคม 2565

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อธิบายเว็บไซต์บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อที่จะจดจำคุณเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์ของเราอย่างไร นโยบายนี้อธิบายว่าคุกกี้หรือเทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร ใช้เพื่ออะไร และอธิบายสิทธิที่คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ของเรา

ในบางกรณีเราอาจใช้คุกกี้เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่มีเบราว์เซอร์ คุกกี้ถูกใช้สำหรับการทำงานของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เช่น จดจำข้อมูลที่เคยเลือก ทำให้การใช้งานต่อเนื่องไม่ต้อง login ใหม่ การส่งผ่านข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปสู่หน้าหนึ่ง รวมถึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อคุณกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้ก็จะส่งข้อมูลกลับไปบอกเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์รู้ว่าคุณเป็นใคร เคยเลือกอะไรบนเว็บไซต์บ้าง ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดี สะดวก และรวดเร็วกว่าการใช้งานครั้งแรก

คุกกี้ที่ถูกสร้างโดยเว็บไซต์ที่คุณเข้าโดยตรงเรียกว่า คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง (first party cookies) คุกกี้ชนิดนี้สามารถถูกอ่านโดยเว็บไซต์ที่สร้างเท่านั้น ส่วนคุกกี้ที่สร้างโดยคนอื่นถูกเรียกว่า คุกกี้บุคคลที่สาม (third party cookies) คุกกี้ชนิดนี้สร้างโดยเว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์ที่คุณเข้าโดยตรง เนื่องจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าโดยตรงมีการฝังองค์ประกอบของเว็บไซต์อื่น เช่น แบนเนอร์โฆษณา โดยคุกกี้บุคคลที่สามมักถูกใช้สำหรับการโฆษณา วิเคราะห์การใช้งาน และพฤติกรรมการใช้งาน ตัวอย่างคุกกี้บุคคลที่สามคือ คุกกี้ของกูเกิ้ล และเฟสบุ๊ค ซึ่งข้อมูลคุกกี้บุคคลที่สามสามารถถูกเจ้าของคุกกี้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเว็บของผู้ใช้งานจากทุกเว็บไซต์ที่มีการฝัง ซึ่งจะทำให้ทราบพฤติกรรม ความชอบของผู้ใช้งาน สำหรับยิงโฆษณาที่ตรงกับความชอบของผู้ใช้งานในครั้งถัดไป

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้มีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยทั่วไปสามารถแบ่งคุกกี้เป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

  • Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยซึ่งเป็นคุกกี้ที่มีความจำเป็นไม่สามารถปิดได้ หากจะปิดจะต้องปิดคุกกี้ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของเว็บไซต์มีปัญหา รวมถึงกระทบความปลอดภัยด้วย เราจึงไม่แนะนำให้ปิดคุกกี้ประเภทนี้
  • Functional Cookies เป็นคุกกี้ประเภทจดจำสิ่งที่คุณเคยเลือกบนเว็บไซต์ หรือใส่ข้อมูลที่เคยกรอกให้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับคุณ (personalized experience) ทำให้คุณใช้งานได้สะดวก ง่ายและเร็วขึ้น ข้อมูลในคุกกี้นี้จะไม่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน
  • Analytic Cookies/Performance Cookies เป็นคุกกี้ประเภทติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ ทราฟฟิคที่เข้าใช้งาน พฤติกรรมการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเว็บไซต์ ข้อมูลในคุกกี้นี้จะไม่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน
  • Advertising/Targeting Cookies เป็นคุกกี้ประเภทโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้ถูกใช้โดยผู้โฆษณาซึ่งจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่พวกเขาเก็บจากเว็บไซต์เราและเว็บไซต์อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของพวกเขาที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมเพื่อยิงโฆษณาที่คุณสนใจ การปิดคุกกี้ประเภทนี้คุณก็จะยังเห็นโฆษณาแต่จะไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  • Social Media Cookies เป็น third party cookies จากเว็บไซต์ประเภทโซเชี่ยลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn เพื่อที่จะติดตามผู้ใช้งานโซเชี่ยลมีเดียที่เข้ามายังเว็บไซต์ และวัดผลประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดที่ทำบนโซเชี่ยลมีเดีย

คุกกี้ที่เราใช้

ตารางข้างล่างเป็นรายชื่อคุกกี้ทั้งหมดของเรา พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้งาน ประเภทคุกกี้ และอายุของคุกกี้แต่ละตัว

Cookie name Category Description Duration
PHPSESSID Necessary This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. session
_GRECAPTCHA Necessary This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. 6 months
pll_language Functional The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. 1 year
_ga Other The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. 2 years
_gid Other Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. 1 day
_gat_UA-142987163-1 Other A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. past


เราใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันกับคุกกี้หรือไม่อย่างไร

         นอกจากคุกกี้แล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีอื่นซึ่งคือเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อเก็บประวัติของการเข้าระบบหลังจากล็อกอิน และการออกจากระบบหลังจากล็อกเอาท์หรือเมื่อ session หมดอายุ ทั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลวันเวลาที่ล็อกอิน/ล็อกเอาท์ ชื่อผู้ใช้งาน (username) หมายเลขไอพี และ session id เพื่อให้ทราบ session id ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ต้องล็อกอินใหม่ รวมถึงส่งผ่านข้อมูลจากหน้าหนึ่งไปสู่หน้าหนึ่ง นอกจากนั้นเรายังมีการเก็บประวัติการเข้าใช้งานแต่ละหน้าเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นหากจำเป็น

 

คุณสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างไรและมีผลกระทบอย่างไร

คุณมีสิทธิตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปิดการใช้คุกกี้ของเรา ซึ่งการปิดคุกกี้บางตัวจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงกระทบกับความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทคุกกี้ ผลกระทบหากปิดคุกกี้ วิธีการปิด
Strictly Necessary Cookies ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ไม่สามารถปิดได้
Functional Cookies คุกกี้จะไม่จดจำสิ่งที่คุณเคยเลือกบนเว็บไซต์ หรือใส่ข้อมูลที่เคยกรอกให้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับคุณ (personalized experience) เลือกปิดคุกกี้ได้ที่ Cookie Preferences ใน Cookie Banner ของเว็บไซต์
Analytic Cookies/Performance Cookies คุกกี้จะไม่ติดตามการใช้งานบนเว็บไซต์ ทราฟฟิคที่เข้าใช้งาน พฤติกรรมการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานเพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเว็บไซต์ เลือกปิดคุกกี้ได้ที่ Cookie Preferences ใน Cookie Banner ของเว็บไซต์
Advertising/Targeting Cookies คุกกี้จะไม่แสดงหรือนำเสนอโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งาน การปิดคุกกี้ประเภทนี้คุณก็จะยังเห็นโฆษณาแต่จะไม่ตรงกับความสนใจของคุณ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำให้เว็บไซต์ และ โฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้ เลือกปิดคุกกี้ได้ที่ Cookie Preferences ใน Cookie Banner ของเว็บไซต์
Social Media Cookies ส่งผลให้คุณต้องรำคาญกับแถบ cookie ที่แสดงเพื่อให้คุณยอมรับ เลือกปิดคุกกี้ได้ที่ Cookie Preferences ใน Cookie Banner ของเว็บไซต์

 

วิธีการจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์ต่างๆ สามารถดูได้ตาม link ด้านล่าง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายคุกกี้นี้เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับบริการและเทคโนโลยีที่เราใช้รวมถึงให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และเราขอให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของเรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่  online@gingen.com

ข้อสงวนสิทธิ์

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ฉบับนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บลูโอเชี่ยนเบฟเวอเรจ จำกัด และสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ คุณไม่สามารถทำซ้ำข้อมูลใดๆ จากนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่แจ้งบริษัท และได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร